• Inhoud
  • Doelgroep

Inhoud

Als verpleegkundige is het belangrijk om door te blijven ontwikkelen. Wil je je kennis en vaardigheden uitbreiden rondom het cardiovasculaire systeem? In deze cursus ga je aan de slag met zowel de theorie als praktijk van het thema circulatie. Je leert onder andere te beredeneren, SBAR toe te passen en het gewenste verloop te voorspellen. Ook de nodige kennis van de medicijnleer doe je op tijdens de cursusavonden.  

Deze cursus is gericht op verpleegkundigen die willen klinisch redeneren op het gebied van het cardiovasculair systeemVoorafgaand aan de training moet je een e-learning doorlopen.

Training start op aanvraag.

Doelgroep

Tijdens deze cursus leer je:  

  • Kennis van het zorgthema circulatie toepassen in casusmateriaal; 
  • Kennis toepassen in de methodiek van klinisch redeneren, waarbij je de zes stappen van klinisch redeneren doorloopt; 
  • De SBAR toepassen en duidelijk maken aan de arts wat er aan de hand is;  
  • De pathologie beredeneren binnen het zorgthema circulatie;  
  • Beredeneren welke aanvullende controles of onderzoeken moeten plaatsvinden; 
  • Het principe van de therapie (bepaald door artsen) toelichten;  
  • Het reëel gewenst verloop voorspellen en/of de mogelijk te verwachten problemen of complicaties weergeven;  
  • Kennis opdoen van de medicijnleer op het gebied van klachten behorende bij het cardiovasculaire systeem.  

Ook leer je te verwoorden wat je hebt geleerd en kun je suggesties doen voor verbeterpunten in de zorgverlening.  

Praktische informatie

De locatie is Hoornbeeck College Apeldoorn. De cursus is incompany mogelijk. Aanvragen via connectapeldoorn@hoornbeeck.nl 

Als afsluiting krijg je een bewijs van deelname. De cursus heeft 6 accreditatiepunten voor kwaliteitsregister V&V. 

Voorafgaand aan de training moet je een e-learning doorlopen.