• Inhoud
  • Doelgroep

Inhoud

Klinisch redeneren gaat om het adequaat handelen bij complexe klinische situaties en je observaties en interventies kunnen onderbouwen met medische kennis. In deze leergang leer je hoe je collega’s en studenten hierin begeleidt. Hierbij is het belangrijk dat je zelf ook groeit in je expertise. Centraal staat de eigen beroepspraktijk: door het opleiden in ProActive Nursing willen we een brug slaan tussen de theorie van de leergang en de praktijk van de werkplek.  

Deze training is bedoeld voor docenten van gezondheidszorgopleidingen en zorgverleners van zorginstellingen. Je vergroot je expertise klinisch redeneren, doet onderzoek in een leernetwerk en verzamelt tastbare resultaten voor je portfolio 

Doelgroep

Tijdens de leergang komen de volgende thema’s aan bod 

  • Het werk op je afdeling/opleiding is het vertrekpunt voor je leeractiviteiten. 
  • Samen met collega’s doe je onderzoek in een leernetwerk, borgen en zorgen. Denk aan: bedside teaching, intervisie, patiëntbespreking, overdragen van patiëntgegevens m.b.v. SBAR. 
  • Je zet een persoonlijk ontwikkeltraject uit in een persoonlijk ontwikkelplan (POP) om je expertise ‘klinisch redeneren’ te vergroten. 
  • Je voert POP uit en verzamelt tastbare resultaten voor je portfolio. 
  • De afsluiting van de leergang is een presentatie van een patiëntencasus en de doorgemaakte groei.  

Praktische informatie 

De leergang bestaat uit tien bijeenkomsten van 09:00 tot 13:00 uur. De trainers zijn mw. Arja den Boer en mw. Bianca Schrijvers. De leergang is voor maximaal 20 deelnemers.  

Tijdens de leergang werken we met het boek ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk, auteur Marc Bakker; uitgever Boom hoger onderwijs, 2e druk.  

Accreditatie voor de leergang wordt aangevraagd bij V&VN. Na het afronden van deze leergang krijg je een certificaat wanneer je minimaal 8 bijeenkomsten hebt bijgewoond, een patiëntencasus hebt gepresenteerd en het portfolio op orde hebt.