• In het kort
  • Verloop opleiding
  • Na de opleiding

In het kort

Als onderwijsassistent ondersteun je de docent tijdens, voor en na het lesgeven. Je helpt met lessen voorbereiden, het werk nakijken en activiteiten organiseren. Je leert in te spelen op kinderen en jongeren en hoe je didactisch, pedagogisch en organisatorisch juist handelt. Soms moet je een complete les overnemen, zodat de docent bijvoorbeeld kan nakijken.

In de opleiding krijg je vakken als muziek, sport en spel, beeldende vorming en voordrachtskunst – maar ook theorie zoals pedagogiek, methodiek en sociale vaardigheden. Werk waar je écht toegewijd voor moet zijn, want de klas merkt het meteen als je het niet naar je zin hebt…

Na de opleiding

Na het behalen van je diploma kun je bij allerlei onderwijsinstellingen aan de slag als onderwijsassistent. Je assisteert de docent voor, tijdens en na het lesgeven en leert hoe je op kinderen en jongeren inspeelt. 

Als vervolgstudie zou je kunnen kiezen voor een hbo-opleiding zoals de pabo of Social Work.

Studie in cijfers

  • Gediplomeerden met werk - Landelijk gemiddelde: 88%
  • Studenttevredenheid rapportcijfer 6.8 Landelijk gemiddelde: 6.6
  • Geslaagde studenten in afgelopen schooljaar - Landelijk gemiddelde: 81%
Bekijk meer cijfers