• In het kort
  • Verloop opleiding
  • Na de opleiding

In het kort

Als (persoonlijk) begeleider gehandicaptenzorg ondersteun je mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen door een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking. Dit doe je in een instelling voor wonen of voor dagbesteding. In de opleiding leer je hoe je cliënten en hun naasten ondersteunt bij de regie over hun leven. Je motiveert cliënten om activiteiten te doen, voert verpleegtechnische handelingen uit, coördineert de zorg en ondersteuning en stelt ondersteuningsplannen op. Ook denk je mee over hoe de organisatie nog beter kan functioneren. Verantwoordelijk werk waarvoor je geduld, aandacht en inlevingsvermogen moet hebben!

Na de opleiding

Als (persoonlijk) begeleider gehandicaptenzorg bied je ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit doe je in een instelling voor wonen of voor dagbesteding.

Studie in cijfers

  • Studenttevredenheid rapportcijfer 7 Landelijk gemiddelde: 6,7
  • Gediplomeerden met werk - Landelijk gemiddelde: 96%
  • Geslaagde studenten in afgelopen schooljaar 91% Landelijk gemiddelde: 73%
Bekijk meer cijfers