Het Hoornbeeck College lanceert op 1 juli een nieuw concept: Hoornbeeck Connect. Het aanbod van Connect bestaat uit cursussen, opleidingen en trainingen op allerlei (vak)gebieden en is gebaseerd op kennis en ervaring binnen het Hoornbeeck College. Daar waar het Hoornbeeck College zich richt op jongeren die vanuit het vo doorstromen naar het mbo, richt Hoornbeeck Connect zich op volwassenen die (weer) onderwijs gaan volgen.

Volgens Willem de Potter (voorzitter College van Bestuur) breidt het Hoornbeeck College zijn merkenpalet langzaam uit. “Naast het hoofdmerk Hoornbeeck College, hebben we nu ook HoornBACK en Hoornbeeck Connect. HoornBACK als netwerkconcept voor oud-studenten, Connect voor na-, bij- en omscholing in de volle breedte en op alle niveaus. Met Hoornbeeck Connect willen we een eigen invulling geven aan wat de overheid een ‘leven lang ontwikkelen’ noemt. Het Hoornbeeck College blijft zich primair richten op jongeren uit de eigen achterban, Hoornbeeck-Connect richt zich voornamelijk op volwassenen. Het verschil in deze leeftijdscategorie is ook de reden dat we onderscheid maken tussen beide merknamen. Daarnaast vraagt het onderwijs aan volwassenen om een andere aanpak dan onderwijs aan jongeren.”

Beeld Hoornbeeck Connect

 

Al een aantal jaren bood het Hoornbeeck College op kleine schaal cursussen, opleidingen en trainingen aan. De vraag nam toe, en ook de maatschappelijke beweging ‘een leven lang ontwikkelen’ krijgt steeds meer vorm. Daarom werd het volgens Gert van Veldhuizen (directeur van Hoornbeeck Gouda en portefeuillehouder van Hoornbeeck Connect) tijd voor een serieus concept met een eigen en herkenbare uitstraling. “In de achterliggende maanden hebben we gewerkt aan een duidelijke positionering, nieuwe website en herkenbare uitstraling. Hoornbeeck-eigen, maar ook anders. Naast het Hoornbeeck College zal Connect zich de komende jaren steeds prominenter gaan positioneren als aanbieder. We willen dat iedereen uit onze achterban weet: als ik mijn kennis wil ontwikkelen moet ik bij Hoornbeeck Connect zijn, om welk vakgebied het dan ook gaat.”

Het is volgens Van Veldhuizen een kracht dat het aanbod zo breed is: “Wat ons betreft kunnen ondernemers, ouders, kerkenraden en oud-studenten allemaal terecht bij Connect. We presenteren een breed aanbod, omdat we als ROC kennis hebben op veel gebieden. Onze trainers komen dus uit de dagelijkse (les)praktijk. We zijn er voor de ondernemer die een NIMA-training wil aanbieden aan zijn medewerkers, voor de kerkenraad die scholing wil in het geven van catechisatie, voor de ouder die wil overstappen naar de zorg en voor de oud-student die wil werken aan sociale vaardigheden.”