“Allereerst krijgen we al vele jaren het verzoek van oud-studenten die een training willen volgen. Zij ervaren in de praktijk dat leren in de 21e eeuw een levenslang proces is. Daarnaast vragen onze contacten in het bedrijfsleven en de sectoren zorg, welzijn en onderwijs steeds vaker: we willen medewerkers bijscholen en naar een hoger niveau tillen, kunnen jullie ons helpen? Die handschoen hebben we opgepakt. En met succes.

Hoornbeeck-familie

Inmiddels is Hoornbeeck Connect een belangrijk en sterk groeiend onderdeel van de Hoornbeeck-familie. Nu al is 10% van de studenten 21 jaar of ouder en alle locaties zijn actief voor volwassenen.” Voor alle duidelijkheid: op het Hoornbeeck College volgen meer dan 7.000 studenten tussen de 16 en 21 jaar een mbo-opleiding en kiezen voor een BOL- (hoofdzakelijk lessen op school) of BBL-traject (leren en vooral werken in de praktijk). Hoornbeeck Connect biedt kortdurende, specifieke trainingen en volwasseneneducatie. Die laatste categorie betreft BBL-trajecten die opleiden voor een volwaardig mbo-diploma. “De afgelopen jaren bood Hoornbeeck Connect vooral passief trainingen aan. We beantwoordden de vraag vanuit het werkveld. Nu is het moment om veel actiever naar buiten te treden. We gaan zelf trainingen ontwikkelen en deze actief aanbieden aan bedrijven, instellingen en werknemers.”

'Weet je, we hebben mensen zóveel te bieden. Dat moeten we niet wegstoppen.'

Principes

Hoornbeeck College is een ‘landelijk roc’ met een heldere reformatorische identiteit. Ouders onderschrijven de principes van de school van harte. Opleidingen en trainingen van Hoornbeeck Connect worden gevolgd door een bredere doelgroep. Ook mensen met een niet- reformatorische achtergrond volgen de lessen. “We richten ons primair op onze eigen achterban, daar zijn we voor opgericht”, aldus Gert van Veldhuizen. “Tegelijk willen we dienstbaar zijn en ook anderen die op de deur kloppen vooruithelpen. Naar hen toe zijn we heel eenvoudig en duidelijk: wij geven les vanuit onze reformatorische principes. Wie dat waardeert en er positief instaat, is van harte welkom. Dit betekent dat Godsdienst bij een mbo-opleiding vast onderdeel van het lesprogramma is. Weet je, vanuit onze reformatorische achtergrond hebben we mensen zóveel te bieden. Dat moeten we niet wegstoppen, maar aanreiken.” 

Bevoorrecht

Gert van Veldhuizen geeft zelf lessen Godsdienst aan diverse groepen volwassen studenten. “Een cadeautje”, noemt hij deze uren. “Neem de lessen voor medewerkers van het Leger des Heils die we in Gouda geven. Die klassen zijn gevuld met mensen met een diverse achtergrond, ook kerkelijk. Het zijn allemaal mannen en vrouwen met veel levenservaring en ik mag een poosje met ze oplopen. Het is zó waardevol om onze rijke reformatorische traditie met ze te delen. Deze studenten zijn er vaak dankbaar voor en ik realiseer me telkens weer hoe bevoorrecht wij zijn in onze gezindte.”