• In het kort
  • Verloop opleiding
  • Na de opleiding

In het kort

Je hebt interesse in mensen en je houdt ervan hen te helpen en te ondersteunen bij hun zorgen en problemen. De doelgroep binnen dit werkveld is divers. Je biedt ondersteuning en zorg aan cliënten met psychosociale problemen, cliënten met lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen, ouderen en cliënten binnen de maatschappelijke opvang in een instelling voor wonen en/of dagbesteding.

Je richt je op het ondersteunen en stimuleren van de cliënt met regelmatig veranderend gedrag en chronische stoornissen en beperkingen waarbij je samen met de cliënt een ondersteuningsplan schrijft. Daarnaast stimuleer en motiveer je de cliënten bij het doen van activiteiten zodat zij zich verder ontwikkelen of achteruitgang zoveel mogelijk beperkt wordt. Je leert hen op een goede manier met zichzelf en hun problematiek om te gaan en te participeren in de maatschappij. Je werkt met de cliënt aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het voeren van eigen regie.

Na de opleiding

Met een diploma op zak kun je als Begeleider Maatschappelijke Zorg direct met cliënten werken met chronische stoornissen, beperkingen en/of ziektebeelden in diverse leefsituaties binnen een instelling, dagbesteding of in de ambulante zorg.

Met een niveau 3 diploma kun je ook kiezen om een vervolgstudie te doen binnen het MBO, bijvoorbeeld Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 4.