Of het nu gaat om de totale studiekosten, de kosten van leermiddelen of een vraag over een Hoornbeeck Connect-factuur: op deze pagina ben je aan het goede adres. Kies in de balken hieronder het onderwerp waar jij een vraag over hebt en lees meer.

Heb je daarna nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via de pagina Contact.

Wanneer je een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt en je bent op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder, dan moet je cursusgeld betalen. Het Hoornbeeck College stuurt je een factuur van het cursusgeld, dit moet je aan het Hoornbeeck betalen. Heb je een vraag over deze factuur? Neem dan contact op met de financiële administratie van het Hoornbeeck College. Scrol verder naar beneden voor meer informatie over het betalen van cursusgeld en de derdenverklaring.

Het cursusgeld wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en bedraagt voor het cursusjaar 2024/2025:

  • € 295,- voor een opleiding op niveau 1 en 2;
  • € 715,- voor een opleiding op niveau 3 en 4.

Naast de vaste kosten voor een opleiding of training, ben je meestal nog een bepaald bedrag aan leermiddelen (boeken en licenties) kwijt.

Weten wat jouw opleiding ongeveer kost? Ga naar Aanbod en zoek je opleiding. De kostenindicatie staat in het blokje onder ‘Aanmelden en contact’.

Als je vóór het einde van het cursusjaar stopt met je opleiding, heb je soms recht op teruggave van (een deel van) het betaalde cursus- of lesgeld. Dit geldt alleen in de volgende gevallen:

  • Je hebt je diploma gehaald;
  • Je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursus- of lesgeld moet betalen;
  • Je gaat scheiden;
  • Je bent zwanger;
  • Jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek;
  • Je overlijdt.

Beëindig je de opleiding om een andere reden? Dan heb je geen recht op teruggave. Ook niet als je bent gezakt en je diploma later haalt als examendeelnemer.

Geldt bovenstaande voor jou?
Dan kun je vóór 31 mei van het lopende cursusjaar je aanvraag indienen. Gebruik het formulier hieronder. De aanvraag moet een geldig document bevatten: dit kan een diploma, onderwijsovereenkomst, doktersverklaring of overlijdensakte zijn. Zonder geldig document kan de school de aanvraag niet verwerken. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening van degene die betaald heeft. Let op: bij een aanvraag na 31 mei kom je niet meer in aanmerking voor een teruggave van het cursusgeld.

Berekening
Bij teruggave van het cursusgeld wordt er gerekend van augustus tot en met mei. De teruggave geldt vanaf de eerstvolgende maand na de maand dat je stopt. Dus haal je op 16 mei je diploma, dan heb je geen recht meer op teruggave: de eerstvolgende maand is juni, en die telt niet mee in de regeling.

Het betaalde cursusgeld wordt gedeeld door tien en vermenigvuldigd met het aantal maanden van het cursusjaar dat je de opleiding niet meer volgt.

Voorbeeld
Je staat voor het huidige cursusjaar ingeschreven en hebt € 500* cursusgeld betaald voor het hele jaar. Je haalt je diploma al op 14 februari, dus je hebt maar zeven maanden onderwijs gevolgd (augustus tot en met februari). Dan heb je recht op drie maanden teruggave (maart, april, mei). De berekening is dan: € 500 / 10 x 3 = € 150. Je hebt recht op een teruggave van € 150.

*Let op: dit is een voorbeeldbedrag.

Formulier terugvragen cursusgeld BBL
Op deze pagina vind je het formulier om cursusgeld BBL terug te vragen.

Als iemand anders dan jijzelf jouw cursusgeld betaalt – of dit nu een ouder, verzorger, werkgever, vriend of kennis is – is een derdenverklaring nodig. Met een ingevulde en ondertekende derdenverklaring verklaart de gemachtigde dat hij of zij de opleidingskosten voor de student betaalt.

De derdenverklaring is digitaal beschikbaar. Download de derdenverklaring (via de site van het Hoornbeeck College), vul deze in en mail het document naar rng@sorg.nl.

De derdenverklaring moet vóór 1 oktober van het cursusjaar getekend bij ons binnen zijn. De verklaring is geldig voor de hele opleidingsperiode.

Als de opleidingsgegevens wijzigen, de student de opleiding stopzet en/of van werkgever verandert, vervalt de ondertekende derdenverklaring. Hiermee komt de betalingsplicht weer op de naam van de student.

Verklaringen die wij ná 1 oktober ontvangen, worden niet rechtmatig verwerkt. De betalingsplicht blijft ook in dat geval bij de student.

Heb je een vraag of opmerking over een factuur die je van het Hoornbeeck Connect hebt ontvangen? Of wil je een openstaande factuur in termijnen betalen? Vul dan dit formulier (op de website van het Hoornbeeck College) in of mail naar debiteuren@sorg.nl.