Je leven lang ontwikkelen

De behoefte om een leven lang te ontwikkelen neemt toe. Of het nu een cursus, training, workshop of opleiding betreft; we leren ons leven lang. Het Hoornbeeck College heeft veel kennis in huis; geen doelgroep of sector is ons vreemd. Met Hoornbeeck Connect verbinden we die kennis aan anderen; ouders van studenten, betrokken bedrijven en instellingen, (volwassen) studenten, kerken(raden) en andere externen. Voor ieder wat wils!

Wat is het verschil tussen het Hoornbeeck College en Hoornbeeck Connect, horen we je denken.

Het Hoornbeeck College is voor initieel onderwijs. De doelgroep zijn jongeren die het voortgezet onderwijs verlaten. Hen willen we een beroepsopleiding aanbieden vanuit de Bijbel in een veilige setting. Ouders van studenten dienen de grondslag van de school daarom te kunnen onderschrijven.

Daarnaast hebben we Hoornbeeck Connect. Dit initiatief is er voor verschillende doelgroepen. We zetten ze voor je op een rijtje:

  • Volwassenen die niet rechtstreeks van het voortgezet onderwijs afkomen, maar al een aantal jaar in het beroepenveld gewerkt hebben en die zich willen bij- en/of omscholen door een erkende mbo-opleiding te volgen. Over het algemeen gaat het dan om studenten van 21 jaar of ouder.
  • Bedrijven die (een gedeelte van) hun personeel willen bijscholen op een onderdeel van hun vakgebied. Dat kan gaan om een cursus lassen, EHBO-training of NIMA-training. Voor bedrijven is veelal maatwerk mogelijk. Individuele werknemers kunnen vaak aansluiten bij geplande trainingen of cursussen.
  • Individuen die een training of cursus willen volgen om te werken aan een bepaalde vaardigheid. Denk hierbij aan een weerbaarheidstraining, training EHBO of een NIMA-training. Voor individuen is het mogelijk om zich in te schrijven voor geplande trainingen of cursussen.
  • Kerken(raden) die geschoold willen worden in de omgang met jongeren, zich willen verdiepen in de leefwereld van jongeren of meer willen weten over pedagogische vaardigheden bij het geven van bijv. catechisatie.

Dit betreft een greep uit de doelgroepen. Ben je geïnteresseerd in een training, cursus of opleiding? Neem contact op!

Hoornbeeck Connect heeft een christelijke identiteit. Dit betekent dat ons onderwijs is gebaseerd op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis; de Drie Formulieren van Enigheid. Hoornbeeck Connect vraagt deelnemers om een positieve grondhouding ten aanzien van opvattingen en gebruiken in de school, het conformeren aan de schoolregels en actief meedoen met alle onderdelen van het onderwijs.

Benieuwd hoe onze identiteit vorm krijgt in de praktijk?

  • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, het zingen van psalmen en een gebed. Ook voor en na de lunch en bij de afsluiting van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
  • Het is de kerntaak van ons personeel om te onderwijzen, toe te rusten en te vormen vanuit een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief. Binnen het Bijbelse perspectief is de kernopdracht om te wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering.
  • Godsdienst: dit is landelijk geen verplicht vak, maar bij Hoornbeeck Connect is dit een kernvak.
  • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die ze kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken en helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de maatschappij en (sociale) media.
  • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op om te leven tot Zijn eer en respectvol om te gaan met elkaar en onszelf. Bij Hoornbeeck Connect vinden we het belangrijk om vanuit die basis te leven.

Leerwegen

Hoornbeeck Connect heeft een breed aanbod. Je kunt het verdelen in drie categorieën: opleidingen, trainingen en ‘derde leerweg’. Op deze pagina leggen we het verschil tussen deze termen uit. Kies je nu voor een opleiding, training of ‘derde leerweg’?

Opleiding

Als je een opleiding van Hoornbeeck Connect hebt afgerond, sta je met een officieel erkend mbo-diploma in je hand. Dat betekent: je doet een volwaardige mbo-studie bij Hoornbeeck Connect van een of twee jaar. Zo’n studie kent allerlei voorwaarden, waaraan je (uiteraard) moet voldoen. Bij Hoornbeeck Connect betreft het altijd BBL-opleidingen, waarbij je meer werkt dan in de schoolbanken zit. De doelgroep voor het aanbod ‘opleidingen’ wordt gevormd door volwassenen die de opleiding naast hun werk doen.

Training

Een training duurt korter dan een opleiding, bestaat uit één dag(deel) tot enkele dagen en bevat veel praktijk en in de regel minder theorie. Neem bijvoorbeeld onze cursus Onderwijsassistent, waarbij we in 9 bijeenkomsten (18 contacturen) door de stof heen gaan. Dit betreft een stevig nascholingstraject.

Bij trainingen wordt een bewijs van deelname afgegeven. In sommige gevallen wordt de training getoetst en kan een bewijs van bekwaamheid worden verstrekt.

Leereenheden & keuzedelen: derde leerweg

Naast de eerste leerweg (BOL-opleiding) en tweede leerweg (BBL-opleiding) is het vanaf september 2023 is het mogelijk om via Hoornbeeck Connect onderdelen van bepaalde opleidingen te behalen door middel van de ‘derde leerweg’. Deze derde leerweg bestaat uit leereenheden en keuzedelen.

Met een leereenheid leer je professioneel handelen door middel van erkende mbo-certificaten. Leereenheden kun je zien als stapelbare beroepsgerichte onderdelen van een mbo-diploma. Leereenheden zijn bedoeld voor zij-instromers (23+) die starten of onlangs gestart zijn met een baan.

Daarnaast zijn er de keuzedelen. Keuzedelen zijn een ‘plus’ op je (afgeronde) opleiding. Je volgt een keuzedeel om je in je opleiding of vakgebied verder te verbreden, te verdiepen of je voor te bereiden op de doorstroom naar een opleiding in mbo of hbo. Keuzedelen zijn te volgen door alle niveaus.