Hoornbeeck Connect heeft een breed aanbod. Je kunt het verdelen in drie categorieën: trainingen, cursussen en opleidingen. Op deze pagina leggen we het verschil tussen deze termen uit. Kies je nu voor een opleiding, cursus of training? 

Opleidingen

Als je een opleiding van Hoornbeeck Connect hebt afgerond, sta je met een officieel erkend mbo-diploma in je hand. Dat betekent: je doet een volwaardige mbo-studie bij Hoornbeeck Connect. Zo’n studie kent allerlei voorwaarden, waaraan je (uiteraard) moet voldoen. Bij Hoornbeeck Connect betreft het altijd BBL-opleidingen, waarbij je meer werkt dan in de schoolbanken zit. De doelgroep voor het aanbod ‘opleidingen’ betreft veelal volwassenen die de opleiding naast hun werk doen.

Cursussen

Cursussen betreffen vaak zijn vaak enkele maanden tot een jaar en bevatten praktijkoefeningen. Neem bijvoorbeeld onze ‘Cursus Onderwijsassistent’, waarbij we in 9 bijeenkomsten (18 contacturen) door de stof heen gaan. Het betreft hier een stevig nascholingstraject. Bij cursussen die niet worden afgetoetst wordt een ‘Deelnamebewijs’ afgegeven, bij cursussen die wel worden afgetoetst wordt een ‘Certificaat’ afgegeven.

Trainingen

Trainingen hebben daarentegen vaak een korter karakter, duren een aantal dagen tot minimaal een dag(deel) en bevatten veel praktijk en (in de regel) minder theorie. Bij trainingen die niet worden afgetoetst wordt een ‘Deelnamebewijs’ afgegeven, bij trainingen die wel worden afgetoetst wordt een ‘Certificaat’ afgegeven.

Derde leerweg

Naast de eerste leerweg (BOL-opleiding) en tweede leerweg (BBL-opleiding) is het vanaf september 2023 is het mogelijk om via Hoornbeeck Connect onderdelen van bepaalde opleidingen te behalen door middel van de derde leerweg. Deze derde leerweg bestaat uit leereenheden en keuzedelen.

Met een leereenheid leer je professioneel handelen door middel van erkende mbo-certificaten. Leereenheden kun je zien als stapelbare beroepsgerichte onderdelen van een mbo-diploma. Leereenheden zijn bedoeld voor zij-instromers (23+) die starten of onlangs gestart zijn met een baan.

Daarnaast zijn er de keuzedelen. Keuzedelen zijn een ‘plus’ bij de kwalificatie van je beroep. Je volgt een keuzedeel om je in je opleiding of vakgebied te verbreden, te verdiepen of je voor te bereiden op de doorstroom naar een opleiding in mbo of hbo. Keuzedelen zijn te volgen door alle niveaus.

Klik hier voor ons aanbod: hoornbeeckconnect.nl/derde-leerweg.