• Inhoud
  • Doelgroep

Inhoud

De training wordt gegeven door een ervaren docent met veel ervaring in de palliatieve zorg. De training Palliatieve Zorg is geaccrediteerd door de V&VN met 6 accreditatiepunten.

Deze onderwerpen komen voorbij in de training:  

Inleiding palliatieve zorg
Zorgmodellen, vierdimensionale zorg, surprise question, veelvoorkomende symptomen

Besluitvorming in palliatieve fase
Casuïstiek met behulp van signaleringsbox

Beslissingen rondom het levenseinde
Wat/wie bepaalt wel/niet behandelen?
Palliatieve sedatie
STED (stoppen met eten en dringen om levenseinde te bespoedigen)
Omrekentabel morfine

Zingeving

Plaats van zingeving in de palliatieve zorg
STEM(sterfstijlen)
Copingstijlen
Diamantmodel
Jouw persoonlijke eigenheid en aandeel in de zingeving van PZ

Toetsing

Praktische informatie  

Training start op aanvraag. De cursus is ook incompany mogelijk. Aanvragen via connectapeldoorn@hoornbeeck.nl 

Als afsluiting krijg je een bewijs van deelname.  

Doelgroep

Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt aan zieken wanneer er geen genezing meer mogelijk is. Die vorm van zorg krijgt steeds meer aandacht. En dat is terecht, want de zorg voor mensen in de laatste levensfase is anders dan de zorg die je normaal verleent.  

In deze training leer je hoe je als helpende, verzorgende IG of verpleegkundige palliatieve zorg verleent. Denk aan het praten met cliënten over levensvragen, zingeving en het afscheid nemen van de naasten, maar ook het toedienen van morfine en palliatieve sedatie. Deze onderwerpen vragen om goede informatie, zodat je patiënten en hun naasten goed kunt informeren.  

Deze cursus is geschikt voor helpenden, verzorgenden IG en verpleegkundigen.