• Inhoud
  • Doelgroep

Inhoud

De training start met een introductie op simulatieonderwijs. Daarna volgt de briefing, waarbij iedere deelnemer een rol krijgt toegewezen. We simuleren een casus met behulp van een simulant in een speciale, hypermoderne simulatieruimte. In tien tot vijftien minuten lopen we samen het scenario door.  

Hierna volgt een uitgebreide debriefing. Wat zijn de kwaliteiten van iedere deelnemer, en waarin kan hij of zij zich ontwikkelen?  

Praktische informatie  

Training start op aanvraag. 

Als afsluiting krijg je een bewijs van deelname.  

Doelgroep

In een kritische gezondheidssituatie heeft de veiligheid van de patiënt de hoogste prioriteit. In het simulatieonderwijs leer je hoe je de patiëntveiligheid kunt optimaliseren in dit soort situaties. We bootsen een realistische context na, zodat je de kans krijgt om te handelen zoals je dat in een echte situatie zou doen.  

Uitgangspunten in deze cursus zijn een realistische en veilige leeromgeving. In de simulatie is het niet erg om fouten te maken: er staan geen levens op het spel en de gevolgen van een eventuele fout zijn beperkt. We organiseren leermomenten op maat – vandaar dat er maar vier deelnemers tegelijk kunnen deelnemen – en richten ons op non-technical skills. Hierdoor word je aangezet tot nadenken en ga je beter samenwerken.  

Deze cursus is bedoeld voor verzorgenden IG en verpleegkundigen.