• Inhoud
  • Doelgroep

Inhoud

Je hebt een diploma Onderwijsassistent op zak, maar weet als geen ander hoe het onderwijs steeds verandert. Regelmatig kom je dingen tegen waar je specifieke kennis voor nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld een kindje met Asperger of met hechtingsproblemen in de klas, je wilt weten hoe je leerlingen met dyslexie begeleidt in het leesonderwijs of je wilt groeien in het geven van instructies. Van rekenen tot spelling en van didactiek tot pedagogiek, in dit nascholingstraject doe je vaardigheden op en breid je deze uit die dagelijks van pas komen in het onderwijs.  

Deze training is een incompanyverdiepingscursus voor onderwijsassistenten die zich willen laten toerusten en willen ontwikkelen in pedagogische en didactische vaardigheden en eventueel willen doorgroeien naar lerarenondersteuner 

Doelgroep

De cursus bestaat uit negen verschillende modules. Het is mogelijk om de modules apart te volgen.  

Modules

  1. Pedagogisch klimaat 

Je leert over verschillende gedragsproblemen en krijgt handvatten om om te gaan met kinderen met bijvoorbeeld Asperger, ADD of FAS en kinderen met hechtingsproblemen.  

2. Lezen 

De module is met name gericht op het aanbieden van goed leesonderwijs. Denk aan het geven van goede instructies, interventies tijdens het lezen met leerlingen met dyslexie, aandacht voor aanvankelijk lezen en de leesvoorwaarden (auditieve analyse/synthese, visuele analyse/synthese). 

3. Rekenen  

Deze bijeenkomst geven we ideeën om een goede instructie te geven bij het rekenen en om rekenmaterialen op een goede manier in te zetten.  

4. Spelling 

Tijd voor spelling! Je leert het belang van het aanleren van de spellingregels. Hoe worden de regels in de methode aangeboden en hoe breng je deze effectief over op kinderen? Je krijgt tips voor de spellinginstructie en we gaan in op de rol van coöperatieve werkvormen.  

5. Eigen vaardigheid rekenen en spelling vergroten 

Om kinderen zo goed mogelijk te leren rekenen en spellen, is het belangrijk dat je dit zelf ook goed onder de knie hebt. Deze module is gericht op je eigen vaardigheden in rekenen en spelling. 

6. Klassenmanagement 

Als de leerkracht afwezig is, sta je zelf voor de klas. In deze bijeenkomst staat leidinggeven aan een groep centraal. 

7. Vertellen  

Hoe geweldig is het als je een speld kunt horen vallen in de klas als je een spannend verhaal vertelt – of juist als iedereen in lachen uitbarst bij een grappig hoofdstuk? Deze dag leer je hoe je een mooi, boeiend en spannend verhaal vertelt.  

8. Instructievaardigheden in het algemeen 

Doel van deze module is het kunnen hanteren van het Directe Instructiemodel.  

9. Begrijpend lezen 

Je leert hoe een goede les begrijpend lezen eruitziet. Er is aandacht voor onder meer woordenschat en praktische toepassingen.  

Praktische informatie 

De kosten voor de opleiding bedragen € 3000,00 exclusief boeken en studiemateriaal. Bij het vaststellen van de prijs is ervan uitgegaan dat er steeds één trainer tegelijk de modules verzorgt.
De locatie is het Hoornbeeck College of een gastschool.