Om hun taak nog beter en proactiever uit te voeren, biedt RST Kraamzorg haar kraamverzorgenden de training Klinisch redeneren. Docent Bethine van der Maas gaf deze inmiddels aan een paar honderd deelnemers.

Na de geboorte van een baby hebben kraamverzorgenden een brede verantwoordelijkheid in het gezin dat ze ondersteunen. Ze zijn een week intensief bezig met de verzorging en begeleiding van moeder en kind.

“Kraamverzorgenden observeren doorlopend en dat kunnen ze goed. Vervolgens analyseren ze wat ze zien en ook dat gaat ze goed af. Maar dan is het belangrijk om vanuit een proactieve houding actie te ondernemen”, vertelt Bethine van der Maas van Hoornbeeck Connect. “Rapporteren of overleggen met een verloskundige bijvoorbeeld. Dat vraagt om assertiviteit en communicatievermogen.”

Naast casussen uit de praktijk kom ook de ISBARR, een methode voor eenduidige en gestructureerde communicatie tussen zorgverleners, aan de orde in de training.

Delen van ervaringen 

Bethine steekt de training praktisch in en vraagt de deelnemers waar ze tegenaan lopen in de praktijk. “Kraamverzorgenden werken meestal alleen, dus het delen van ervaringen met elkaar is al heel waardevol.” Tijdens de trainingen worden herkenbare casussen besproken, deels aangereikt door de deelnemers zelf.

Observeren, analyseren én in actie komen. Klinisch redeneren dus.

“Een voorbeeld van zo’n casus? Het ‘niet pluis’-gevoel dat iedere kraamverzorgende herkent. Bijvoorbeeld: de baby voelt wat slap, ziet bleek en de verzorgende vraagt zich af: wat is er aan de hand? Het is dan belangrijk om te observeren, analyseren én in actie komen. Klinisch redeneren dus.”

Voeling met de praktijk

Bethine geeft niet alleen lessen en trainingen, ze volgt ook zelf een ontwikkeltraject. “Tien jaar geleden ben ik als verloskundige overgestapt naar het onderwijs. Na vijf jaar verlies je je BIG-registratie. Sinds enkele jaren ervaar ik wat minder voeling met de praktijk, daarom ben ik een BIG-herregistratietraject gestart. Enerzijds om weer als verloskundige te kunnen werken, anderzijds om beter les te kunnen geven. Bijvoorbeeld omdat je praktijkvoorbeelden weer scherp op je netvlies staan.”

Aanrader van Bethine van der Maas

Naar volledig aanbod

Klinisch redeneren voor kraamverzorgenden

Training

Leer hoe je klinisch kunt redeneren en bepaal daardoor welke zorg moeder en kind nodig hebben.

Lees verder
  • Nog geen startdatum bekend

Meer verhalen

Alle verhalen

Petra den Engelsman

Petra den Engelsman - begeleider zorgcentrum Cleijenborch
Therapeut Wilma Trouwborst geeft haar adviezen.

Wilma Trouwborst

Wilma Trouwborst - psychosociaal en contextueel therapeut
Hoornbeeck Connect Zeeland Goes

Connect Zeeland