• Inhoud
  • Doelgroep

Inhoud

Je hoeft maar íets te zeggen of de bom ontploft bij je tienerdochter. Wat voor vragen je ook stelt, je tienerzoon blijft afwezig naar de muur staren tijdens het avondeten. Of je bent catecheet of jeugdwerker en hebt het idee dat je totaal langs de jongeren heen praat. Stroeve gesprekken of juist verhitte discussies, soms kan het behoorlijk lastig zijn om verbinding te vinden met jongeren. Hoe voer je een open gesprek over normen en waarden zonder dat ze met de ogen beginnen te rollen? Hoe bespreek je seksualiteit, en hoe neem je ze écht mee in een geloofsonderwerp?  

Deze training is voor ouders en (kerkelijke) opvoeders die handvatten willen om met jongeren om te gaan. Je ontdekt dat jongeren zaken als regels, seksualiteit en geloof vaak anders beleven dan volwassenen, en leert hoe je hierin de verbinding vindt.  

Doelgroep

De avonden volgen elkaar op een logische manier op. Het is dan ook aan te raden om ze alle vier te volgen. Ook is het mogelijk om de avonden afzonderlijk te bezoeken.  

1. Communiceren met jongeren

Wat je ook zegt, het lijkt altijd het verkeerde te zijn. In je beleving hebben jongeren altijd een weerwoord of sluiten ze zichzelf af. Terwijl je ze juist zo graag wilt bereiken Daarbij lijken ze er meester in om regels en afspraken te overtreden. Op deze avond krijg je handvatten om aansluiting te vinden bij de puber. Ook hoor je wat pubers wel en juist níet willen van volwassenen. 

 2. Omgaan met gezag en regels

Bijbelse waarden en normen zijn belangrijk, zeker in een tijd waarin ze zo’n kleine rol lijken te spelen. Hoe brengen we de waarden en normen over op onze jongeren? En welke knelpunten komen we daarbij tegen? We houden onszelf als opvoeders een spiegel voor: wat vinden we zelf waarde(n)vol? 

3. Godsdienstige opvoeding

Hoe ga je met jongeren in gesprek over het belangrijkste in dit leven: God, de Bijbel en het geloof? Als opvoeders komen we regelmatig voor moeilijke dilemma’s en vragen te staan. We gaan in op de knelpunten en leren van elkaar hoe we godsdienstige opvoeding kunnen vormgeven en invullen.

4. Seksuele vorming van jongeren

Met jongeren praten over seksualiteit is soms niet makkelijk, maar zo ontzettend belangrijk en waardevol. Hoe gaat je kind om met seksualiteit? Hoe bereid je hem of haar voor op het wel of geen verkering krijgen? En als ze eenmaal verkering hebben, hoe voer je het gesprek over grenzen op lichamelijk gebied – zonder dat je kind meteen een afwerende reactie geeft? Ook de verschillen in het beleven en uiten van gevoelens tussen jongens en meisjes komen aan bod, omdat dit juist zo vaak voor misverstanden en miscommunicatie zorgt.