• In het kort
  • Verloop opleiding
  • Na de opleiding

In het kort

Jij houdt van kinderen, en kinderen houden van jou! Je wilt dan ook niets liever dan met kinderen werken. Op de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang leer je hoe je dagelijkse opvang biedt aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Je organiseert leuke en nuttige activiteiten die passen bij hun leeftijd – zo draag je bij aan hun ontwikkeling. Ook leer je omgaan met kinderen die gedragsproblemen of een handicap hebben of die chronisch ziek zijn. Een veelzijdige opleiding waarbij je verantwoordelijk, flexibel en sociaal moet zijn – en natuurlijk graag met kinderen omgaat.

Na de opleiding

Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang kom je terecht in een kinderdagverblijf, op een buitenschoolse opvang of op een peuterspeelzaal.

Als vervolgstudie zou je kunnen kiezen voor op niveau 4.