• In het kort
  • Verloop opleiding
  • Na de opleiding

In het kort

Wil je je laten omscholen tot verzorgende-IG of heb je lang getwijfeld over een opleiding in de gezondheidszorg? Dan is Verzorgende-IG (volwassenvariant) iets voor jou. In deze opleiding staat het beroep centraal en wordt er minder aandacht besteed aan de vorming tot volwassene. Er wordt vanuit gegaan dat je bepaalde basisvaardigheden al bezit. 

Jij hebt oog en hart voor de medemens, bent flexibel en wil graag iets betekenen voor mensen die niet helemaal voor zichzelf kunnen zorgen. Als verzorgende-IG ondersteun je zorgvragers bij huishoudelijke vaardigheden zoals koken en schoonmaken en bied je persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden en medicijnen innemen.

Ook begeleid je de zorgvrager in het dagelijks leven: je zorgt voor een goede structuur, biedt activiteiten aan en helpt bij dagbesteding. Het is belangrijk dat je de zelfredzaamheid zoveel mogelijk stimuleert. Je bent verantwoordelijk, sociaal en kunt goed communiceren: in je werk heb je te maken met verschillende zorgvragers, hun netwerk en andere zorgverleners.

Na de opleiding

Als verzorgende-IG kun je aan de slag in verpleegtehuizen, de thuiszorg, gehandicaptenzorg, kraamzorg en geestelijke gezondheidszorg. 

Als vervolgstudie zou je kunnen kiezen voor de opleiding Mbo-Verpleegkunde niveau 4 (in twee jaar), Begeleider Gehandicaptenzorg of Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3 (verkort in 10-20 weken), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 4 (na de verkorte opleiding op niveau 3). Alle overige vervolgstudies op niveau 4 zijn ook mogelijk.

Studie in cijfers

  • Gediplomeerden met werk 95% Landelijk gemiddelde: 98%
  • Studenttevredenheid rapportcijfer 7.2 Landelijk gemiddelde: 6.8
  • Doorstroom binnen MBO na afgelopen schooljaar 8% Landelijk gemiddelde: 7%
  • Geslaagde studenten in afgelopen schooljaar 86% Landelijk gemiddelde: 71%
Bekijk meer cijfers